แหล่งเรียนรู้


ใบความรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:39โดยCharouy Manthanoo

Include gadget (iframe)


ใบงาน ใบความรู้ เรื่องสายใยอาหาร

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:32โดยCharouy Manthanoo


สายใยอาหาร

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:20โดยCharouy Manthanoo

วิดีโอ YouTube


โครงการสอน

โพสต์2 ส.ค. 2562 00:08โดยCharouy Manthanoo


การเตรียมไสด์

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:48โดยCharouy Manthanoo

วิดีโอ YouTube


คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 การทดลองสุ่ม, แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์

โพสต์1 ส.ค. 2562 20:23โดยCharouy Manthanoo

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2 การทดลองสุ่ม, แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์


1-6 of 6